Polityka Prywatności

W Zanzibella Hotel & SPA LTD szanujemy Państwa prawo do prywatności i zobowiązujemy się do przetwarzania Państwa dane osobowe z najwyższą dyskrecją.

Niniejsza informacja opisuje ogólną politykę prywatności Zanzibella Hotel & SPA LTD, która ma zastosowanie do danych osobowych gromadzonych, wykorzystywanych, ujawnianych, przechowywanych i/lub przetwarzanych przez Zanzibella Hotel & SPA LTD. Zachęcamy do okresowego przeglądania tej strony, aby zrozumieć naszą politykę dotyczącą gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych.

Zanzibella Hotel & SPA LTD dokłada wszelkich starań, aby wszystkie praktyki biznesowe, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych, były zgodne z przepisami dotyczącymi prywatności określone prze prawo Unii Europejskiej i zawsze gromadzi oraz przetwarza dane osobowe wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Odwiedzając witrynę https://zanzibella.com/, akceptujesz praktyki opisane w niniejszej polityce.

Zbierane informację

Korzystając z usług online witryny Zanzibella Hotel & SPA LTD, w tym między innymi z rezerwacji online, rejestracji online, Zanzibella Hotel & SPA LTD może poprosić Cię o podanie pewnych informacji, które Państwa dotyczą, wypełniając i przesyłając formularze online. Możemy również zbierać dane dotyczące adresu internetowego Państwa komputera, który jest automatycznie gromadzony przez nasz serwer sieciowy. Wreszcie możemy otrzymywać informacje o Państwu od stron trzecich (takich jak biura informacji kredytowej), które są prawnie upoważnione do ujawnienia tych informacji.

Zanzibella Hotel & SPA LTD nie gromadzi świadomie danych osobowych z naszych witryn internetowych od żadnej osoby, o której faktycznie wiemy, że jest osobą poniżej 18 roku życia.

Informacje, które nam Państwo przekazujecie, pomagają nam świadczyć nasze usługi, zawrzeć lub wypełnić umowę i/lub odpowiedzieć lub podjąć działania w odpowiedzi na zapytania lub prośby.

W zależności od usługi, niektóre informacje, o które prosimy, są oznaczone jako obowiązkowe, a niektóre są opcjonalne. Jeśli nie podacie Państwo informacji obowiązkowych w odniesieniu do określonej usługi, nie będziemy w stanie przetworzyć żadnego złożonego przez Państwa żądania.

Wykorzystanie informacji

Informacje, które zostaną podane, wykorzystujemy do takich celów, jak zawarcie lub realizacja umowy z Państwem, rezerwacja pokoju, przetwarzanie transakcji zakupu on-line, odpowiadanie lub podejmowanie działań w odpowiedzi na zapytania lub prośby oraz dostosowywanie naszych usług do potrzeb. Informacje te wykorzystujemy również do celów statystycznych i analitycznych, aby przekazywać Państwu wiadomości i promocje dotyczące produktów i usług związanych z Zanzibella Hotel & SPA LTD oraz innych produktów i usług, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować, a także w inny sposób komunikować się z Państwem za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczta, faks, telefon lub w inny sposób. Możemy również wykorzystywać takie informacje, jakie mogą być wymagane do przestrzegania obowiązujących przepisów lokalnych.

W przypadku kandydatów do pracy możemy gromadzić, przechowywać i wykorzystywać pewne dane osobowe, które ujawniacie Państwo nam, przesyłając CV w celu ubiegania się o pracę. Przesyłane CV jest równoznaczne, iż dane mogą być wykorzystywane przez nas i przez starannie wybrane osoby trzecie, wybrane przez nas w celu przetworzenia Państwa aplikacji.

Udostępnianie informacji

Możemy przekazywać Państwa dane do innych podmiotów z którymi współpracujemy w celu zawarcia lub wykonania umowy z Państwem, rezerwacji pokoju, przetwarzania – transakcji, odpowiadanie lub podejmowanie działań w odpowiedzi na Państwa zapytania lub prośby, w celu zwiększenia personalizacji usług świadczonych Państwu, w celu przekazywania Państwu wiadomości i promocji dotyczących do produktów i usług, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować oraz do celów statystycznych i analitycznych.

W sytuacjach, w których przekazujemy Państwa dane osobowe do innych krajów, podejmiemy kroki w celu zapewnienia odpowiednich poziomów ochrony niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa i integralności Państwa danych osobowych.

Możemy również ujawnić Państwa dane stronom trzecim w związku ze sprzedażą, przekazaniem lub zbyciem naszej firmy, pod warunkiem, że nadal będą one wykorzystywać Państwa dane zasadniczo zgodnie z warunkami niniejszej Polityki prywatności.

Możemy udostępniać zanonimizowane dane zbiorcze innym podmiotom, stowarzyszonym, partnerom i spółkom zależnym oraz stronom trzecim, w tym reklamodawcom, inwestorom i partnerom.

Pliki cookies

Należy mieć świadomość, że informacje i dane są zbierane automatycznie za pomocą plików „cookies”. Pliki cookie, które są małymi plikami tekstowymi, których strona internetowa może używać do rozpoznawania powracających użytkowników, ułatwiają użytkownikowi ciągły dostęp do witryny i korzystanie z niej. Umożliwiają witrynie śledzenie zachowań użytkowników i kompilowanie danych, które umożliwią ulepszanie treści i ukierunkowaną reklamę.

Tylko informacje, które podasz lub wybory, których dokonasz podczas odwiedzania strony internetowej, mogą być przechowywane w pliku cookie. Zezwolenie witrynie na utworzenie pliku cookie nie daje tej ani żadnej innej witrynie dostępu do reszty komputera i tylko witryna, która utworzyła plik cookie, może go odczytać.

Większość przeglądarek jest początkowo ustawionych na akceptowanie plików cookie, jeśli nie chcecie Państwo akceptować plików cookie, można zmodyfikować ustawienia w przeglądarce internetowej, aby je zablokować. Jednak odrzucenie plików cookie wpłynie na możliwość korzystania z udogodnień zapewnianych przez korzystanie z plików cookie i może nie być możliwe korzystanie z niektórych naszych usług i funkcji dostosowywania.

Ochrona danych

Zanzibella Hotel & SPA LTD stosuje rozsądne środki ostrożności, aby chronić Państwa dane osobowe i bezpiecznie je przechowywać. Korzystając z zaawansowanej technologii wprowadziliśmy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie lub nieautoryzowanemu dostępowi do Państwa danych osobowych.

Zmiany w polityce

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego modyfikowania lub poprawiania niniejszej Polityki prywatności w celu zapewnienia zgodności z prawem lub spełnienia naszych zmieniających się wymagań biznesowych bez powiadomienia. Wszelkie istotne aktualizacje lub poprawki będą publikowane w witrynie.

Rezygnacja

W każdej chwili macie Państwo prawo zażądać dostępu do swoich danych, ich poprawiania i/lub usunięcia. Jeśli nie chcecie, aby Państwa dane osobowe były zbierane, wykorzystywane i/lub ujawniane przez nas w wyżej wymieniony sposób, można wycofać swoją zgodę, zgłaszając daną informacje na adres e-mail na podane poniżej dane kontaktowe.

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub chcesz uzyskać dostęp lub zaktualizować swoje dane osobowe, należy skontaktować się z nami pod adresem:

Informacje o Administratorze Danych.
Administratorem danych jest:
Zanzibella Hotel & Spa LTD
Kiwengwa, Zanzibar
Tel. +48 515 166 755
e-mail: studiofigura@studiofigura.com.pl

Akceptacja warunków

Uzyskując dostęp i/lub korzystając z dowolnej części witryny Zanzibella Hotel & SPA LTD i/lub korzystając z jakichkolwiek usług świadczonych za pośrednictwem witryny Zanzibella Hotel & SPA LTD, uznaje się, że zaakceptowano warunki określone w niniejszej Polityce.

Zanzibella Hotel & SPA LTD zastrzega prawo do okresowego modyfikowania, dodawania, zmieniania lub poprawiania całości lub części niniejszych warunków użytkowania bez wcześniejszego powiadomienia. Dalsze korzystanie przez Państwa z witryny Zanzibella Hotel & SPA LTD i jakichkolwiek usług w niej świadczonych po opublikowaniu takich zmian, będzie uważane za zgodę na niniejsze warunki użytkowania ze zmianami.

Prawa własności intelektualnej

Zawartość witryny Zanzibella Hotel & SPA LTD. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do wszystkich tekstów, obrazów, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów są własnością Zanzibella Hotel & SPA LTD.

Zawartość tej witryny Zanzibella Hotel & SPA LTD nie może być modyfikowana ani włączana do jakiejkolwiek innej pracy, publikacji lub witryny bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Zanzibella Hotel & SPA LTD. Jest to zabronione.

Informacje i materiały zawarte na stronie Zanzibella Hotel & SPA LTD mają wyłącznie charakter ogólny i nie stanowią w żadnym wypadku prawnie wiążącej oferty.

Korzystanie lub wizyta na stronie Zanzibella Hotel & SPA LTD nie stanowi oferty towarów i usług Zanzibella Hotel & SPA LTD. Towary i usługi mogą być dostępne tylko w niektórych krajach, a wszelkie oferty zakupu towarów lub usług Zanzibella Hotel & SPA LTD podlegają zaakceptowaniu przez Zanzibella Hotel & SPA LTD.

Zanzibella Hotel & SPA LTD nie ponosi odpowiedzialności i nie gwarantuje, że funkcje witryny będą nieprzerwane lub wolne od błędów. W przypadku problemów z witryną Zanzibella Hotel & Spa LTD podejmie niezwłocznie czynności związane z naprawą niedziałających funkcji.

W odniesieniu do wszelkich informacji, które zostaną przekazane Zanzibella Hotel & SPA LTD, w tym między innymi pytań, komentarzy, sugestii, opinii i/lub informacji itp., które są przesyłane do nas za pośrednictwem witryny uznaje się, że zostały przekazane dobrowolnie z uwzględnieniem zasady poufności. Poza danymi osobowymi, Zanzibella Hotel & SPA LTD może powielać, wykorzystywać, ujawniać i rozpowszechniać Państwa wiadomości osobom trzecim oraz wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, know-how lub techniki zawarte w tych wiadomościach w dowolnym celu. Komunikacja obejmuje między innymi opinie, pytania, komentarze, sugestie i tym podobne.